Liên hệ

Công ty Cổ phần Sản xuất Dorafoods

tel. (+84) 898 63 38 61
website: www.dorafoods.vn
email: contact@dorafoods.vn
Lô 2.10A, Khu công nghiệp Nội Bài, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Gửi email tư vấn

Trụ sở chính

tel. (+84) 898 63 38 61
contact@dorafoods.vn

Chi nhánh Gia Lai

tel. (+84) 898 63 38 61
gialai@dorafoods.vn

Nhà máy sản xuất

tel. (+84) 898 63 38 61
factory@dorafoods.vn

Dành cho xuất khẩu

tel. (+84) 898 63 38 61
export@dorafoods.vn